De kracht van het NU volgens Eckhart Tolle

De kracht van het NU volgens Eckhart Tolle

De kracht van het nu is een boek dat bij je moet passen. Piekeraars en andere denkers kunnen veel uit dit boek halen, wanneer ze er voor open staan.

Het verstand is een voortreffelijk instrument als je het goed gebruikt. Bij verkeerd gebruik wordt het echter destructief. ~ Eckhart Tolle

Eckhart Tolle De kracht van het NU

Eckhart Tolle is een wereldberoemde geestelijk leraar die op een bescheiden manier de sleutel aanreikt tot een bewust en gelukkig leven. Bijzonder aan zijn verhaal is dat hij zijn belangrijkste inzichten te danken heeft aan een moeilijke periode in zijn leven. Hij omschrijft die periode zelf als een ’toestand van bijna onophoudelijke angst, afgewisseld met perioden van suïcidale depressiviteit’.

Ik kan niet meer met mezelf leven

Ik citeer een stuk uit het boek dat je best heftig of misschien ver van je bed zult vinden. Daarna zal ik snel tot de kern komen van wat De kracht van het NU voor je kan doen.

De stilte van de nacht, de vage contouren van het meubilair in de donkere kamer, het uit de verte komende geluid van een trein – dat alles veroorzaakte zo’n vreemd gevoel, zo vijandig en ook zo volkomen zinloos dat het een diepe afkeer van de wereld bij me opriep. (…)

‘Ik kan niet meer met mezelf leven.’ Die gedachte bleef zich maar in mijn geest herhalen. En opeens werd ik me ervan bewust wat een eigenaardige gedachte dat was. Ben ik één of twee? Als ik niet met mezelf kan leven, moeten er twee ikken zijn: het ‘ik’ en het ‘zelf’ waar ‘ik’ niet mee kan leven. Ik dacht, misschien is maar één van de twee echt.

Ik was zo verbijsterd door dit vreemde besef, dat mijn geest stokte. Ik was geheel bij bewustzijn, maar er kwamen geen gedachten meer. Toen voelde ik dat ik in een soort draaikolk van energie werd getrokken. Eerst was de beweging langzaam, maar het ging steeds sneller. Ik werd aangegrepen door een geweldige angst en ik beefde over mijn hele lichaam. (…) Ik voelde dat ik in een leegte gezogen werd. Het voelde aan alsof die leegte in mezelf zat in plaats van buiten mezelf. Opeens was de angst verdwenen en liet ik me in de leegte vallen. Ik kan me niet herinneren wat er daarna gebeurde.

Ik kwam weer bij mijn positieven door het getjilp van een vogel bij het raam. Zo’n geluid had ik nog nooit gehoord. Mijn ogen waren nog dicht en in gedachte zag ik het beeld van een kostbare diamant. (…) Alles zag er fris en nieuw uit, alsof het allemaal nog maar net was ontstaan. (…)

Die dag liep ik door de stad in opperste verbazing over het wonder van het leven op aarde, alsof ik nog maar net in deze wereld geboren was.

Twee belangrijke inzichten uit de Kracht van het NU

De kracht van het NU strip - bron: mimiandeunice.com.
bron: mimiandeunice.com

1. De denker waarnemen

We ervaren onze gedachten min of meer als een stem in ons hoofd. Deze stem geeft commentaar, analyseert, jammert, beoordeelt, vergelijkt etc. We zijn geneigd ons te identificeren met deze stem; ‘ik denk dus ik besta’ zei Descartes. De stem hoeft echter niets te maken te hebben met de situatie waarin je je op dat moment bevindt. Wanneer je piekert zijn er bijvoorbeeld allerlei gedachten over een situatie die al geweest is of die nog moet komen. Door je bewust te worden van het voortdurende gebabbel in je hoofd en er naar te luisteren kun je loskomen van je verstand.

Begin naar de stem in je hoofd te luisteren, zo vaak als je kunt. Besteed vooral aandacht aan zich herhalende gedachtepatronen, die oude grammofoonplaten die misschien al jaren in je hoofd zijn afgedraaid.

Tolle moedigt je aan om onpartijdig naar de stem te luisteren, zonder te beoordelen of veroordelen wat je hoort. Als je deze oefening doet, die bijvoorbeeld ook wordt toegepast in mindfulness, zul je ontdekken wat het verschil is tussen het je identificeren met je gedachten en het hebben van gedachten. Door dit bewustzijn verliezen je gedachten hun macht over jou en stopt het piekeren. Als je hiermee gaat oefenen zul je eerst steeds korte pauzes in je gedachtestroom ervaren. Deze pauzes worden geleidelijk langer.

Elke keer dat je een gat maakt in de stroom van het denken, wordt het licht van je bewustzijn sterker.

Ben je bang om je verstand te verliezen? Is denken juist je talent en heb je het nodig voor je werk? Daarover zegt Tolle:

Alle ware kunstenaar scheppen, of ze dat nu weten of niet, vanuit een plek van niet-denken. Vanuit een innerlijke stilte. Daarna geeft het verstand vorm aan de creatieve impuls of het creatieve inzicht. Zelfs grote wetenschappers schreven dat hun creatieve doorbraken kwamen op een moment dat het verstand zweeg.

Zelf heb ik jarenlang gepiekerd en hoewel ik daar echt geen vrolijker mens van werd, dacht ik vaak dat het piekeren nodig was om tot inzicht te komen of een situatie te veranderen. Ik dacht dat stoppen met nadenken simpelweg niet mogelijk was en dat ik er zeker niets mee op zou schieten. Terugkijkend realiseer ik me dat de inzichten juist kwamen zodra ik bekaf was van al het piekeren en ik me even op iets anders concentreerde als tanden poetsen of een goede film. Op een dag was ik het piekeren zo zat dat ik er ‘gewoon’ mee ben gestopt. Dat betekent niet dat ik nooit meer in de verleiding kom, maar ik weet nu dat het niet nodig is en dat ik er elk moment mee kan stoppen. De inzichten uit De kracht van het nu kunnen jou hierbij helpen.

2. Zeg ja tegen het huidige moment

Wat het huidige moment ook inhoudt, aanvaard het alsof het jouw keuze was. Werk altijd mee, nooit ertegen. Maak er je vriend en bondgenoot van, niet je vijand. Je leven verandert er wonderbaarlijk door.

De Nederlandse om-denk-goeroe Berthold Gunster weet hier alles van. Pas als je de situatie neemt zoals hij is kun je er het beste van maken. We verergeren een nare situatie wanneer we weigeren te aanvaarden dat hij is zoals hij is en niet anders. Zeg dus ja tegen Nu. Nu is alles wat je hebt. Het verleden is al geweest en kun je niet meer veranderen. De toekomst moet nog komen en komt voort uit het nu.

Om te voorkomen dat dit een al te lang artikel wordt wil ik het hier bij laten. Het is al heel wat als je in staat bent om de denker waar te nemen en ja te zeggen tegen het huidige moment. Als je tot hier bent gekomen raad ik je absoluut aan De kracht van het nu te lezen. De kracht van het nu staat in de Top 5 zelfhulpboeken van zelfhulpboeken.com. Om meer in het nu te leren leven kan ik je ook een aanraden een mindfulness training te volgen.

Verder onderzoeken?

Wil je Eckhart Tolle verder onderzoeken? Op zijn website vind je veel informatie en beelmateriaal. Ik sluit af met een filmpje waarin Tolle een vraag uit het publiek beantwoordt over denken.

Ben je benieuwd naar zelfhulpboeken die jou een stap verder kunnen helpen? De boeken op deze site zijn geselecteerd op kwaliteit. Kijk gerust nog even rond op zelfhulpboeken.com en lees de artikelen of bezoek de online boekenkast | webshop.

Reacties zijn gesloten.